விநாயகரின் புராணப் பெயர்களை அறியலாம்

Estimated read time 1 min read
Spread the love

விநாயகரின் புராணப் பெயர்களை அறியலாம்

விநாயகா, விநாயகர், விக்னேஸ்வரா, ஏகதந்தா, லம்போதர, கணசாதா… விக்னங்களை நீக்கும் விநாயகருக்குப் பல பெயர்கள் உண்டு.எந்தப் பெயரைச் வேண்டுமானாலும் சொல்வார் . பக்தர்களின் கூக்குரல்களைக் கேட்கிறார். பக்தர்கள் செய்யும் வழிபாட்டை பக்தியுடன் பார்க்கிறார்.விநாயகருக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் இருப்பதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன,அவற்றை இங்கு அறிவோம்.

32
32

1. பால கணபதி,  2. பக்தி கணபதி  3. துண்டி கணபதி  4. துர்கா கணபதி  5. த்விஜ கணபதி  6. இரு முகம் கொண்ட கணபதி  7. ஒரு பல் கணபதி  8. ஓரெழுத்து கணபதி 9. ஹரித்ரா கணபதி  10. ஹிரம்ப கணபதி    11. க்ஷிப்ர கணபதி  12. க்ஷிப்ர பிரசாத கணபதி  13. லட்சுமி கணபதி  14. மகா கணபதி  15. நிருத்ய கணபதி  16. கடன் கணபதி  17. சங்கடஹர கணபதி  18. சக்தி கணபதி  19. சித்தி கணபதி  20. சிம்ம கணபதி  21. சிருஷ்டி கணபதி  22. தருண கணபதி  23. மூன்று முகம் கொண்ட  கணபதி  24. திரக்ஷர கணபதி  25. உச்சிஷ்ட கணபதி  26. உத்தண்ட கணபதி  27. ஊர்த்த கணபதி  28. வரத கணபதி  29. விக்ன கணபதி  30. விஜய கணபதி  31. விர கணபதி  32. யோக கணபதி.

எந்தப் பெயரில் அழைத்தாலும் அறியாத கருணை உள்ளம் கொண்டவர். எந்த பெயரால் அளந்தாலும் பரவாயில்லை.. பக்தரின் வேண்டுதல்களை மன்னிக்கும் பக்தி கணபதி பக்தியுடன் அளந்தால் விரும்பிய ஆசைகளை நிறைவேற்றுகிறார். வர கணபதியை பிரசாதம் கொடுத்து மகிழ்வித்தால் வரம் தருவார்.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours