ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஊர் ஊராக புகார் பெட்டிகளை எடூத்து சென்றார்

Estimated read time 1 min read
Spread the love

 

ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஊர் ஊராக புகார் பெட்டிகளை எடூத்து சென்றார் – Jayakumar | Tamil news

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours