வளம் தரும் கஜலக்ஷ்மி

Estimated read time 0 min read
Spread the love

கஜலக்ஷ்மி  என்றால்  அதிர்ஷ்டத்தையும், நிதி ஆதாயத்தையும் தரும்.  தேவியின் ஆசீர்வாதத்தால் அபரிமிதமான செல்வம், வெற்றி, புகழ் மற்றும் செல்வம் பெறுவார்கள்.

கஜலட்சுமி  தரும்  யோகம் பலன்  வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, அமைதி, செழிப்பு, செல்வம் மற்றும் ஆடம்பரத்தைப் பெறுவீர்கள். இந்து புராணங்களில், யானை மிகவும் புனிதமான உயிரினமாக கருதப்படுகிறது. மேலும் லட்சுமி தேவி நேர்மறை, பணம், செல்வம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சியாளர். லட்சுமி தேவிக்கு அடுத்ததாக ஒரு யானை உள்ளது.

லட்சுமி  தேவியின்  யானை  அதிர்ஷ்டம்  பதவி உயர்வு  பொருள் மகிழ்ச்சியும் வளங்களும் பெருகும். தொழில் நடத்துபவர்களுக்கு அந்தந்த தொழிலில் அதிக லாபம் கிடைக்கும்.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours